Filantropisch Centrum Pelicano

Pelicano Kinderarmoede stichting

Het Filantropisch Centrum is onderdeel van de Pelicano Kinderarmoedestichting, Stichting van Openbaar Nut.

In 2008 werd de Pelicano Kinderarmoedestichting opgericht door enkele mensen met eenzelfde maatschappelijke betrokkenheid. Een jaar later krijgt de Stichting via Koninklijk Besluit officiële erkenning. Hun doel was om op een gestructureerde manier, de kinderen in België uit de armoede te redden.

Het Filantropisch Centrum is onderdeel van Stichting Pelicano, Stichting van Openbaar Nut.
Laat een deel van je vermogen aan een goed doel via een testament.

Oprichting

De vele ontmoetingen met donateurs en de gesprekken over de opmaak van hun testament leerde ons dat mensen vaak niet één, maar meerdere goede doelen wensten te bevoordeligen en financieel te ondersteunen. Dit besef was de aanleiding voor de oprichting van het Filantropisch Centrum Pelicano.

Wij geloven dat elk maatschappelijk probleem aandacht verdient en dat éénieder de mogelijkheid moet krijgen om het goede doel van zijn of haar keuze te steunen. De rol van het Filantropisch Centrum is de rol van facilitator: wij begeleiden en ondersteunen elk filantropisch initiatief.

[:swvar:ufile:4:description:]
Dynamic list not set in CMS

Brochure Pelicano Kinderarmoede stichting

Lees je graag meer over Pelicano Kinderarmoedestichting? Vul jouw gegevens in en doorblader de brochure.

Nieuwsbrief: schrijf hier in