Fonds op Naam

Een Fonds op Naam biedt je de mogelijkheid om op een gestructureerde manier al jouw filantropische doelstellingen te realiseren. Je kan de specifieke organisaties die je belangrijk vindt nominatief vermelden of je kan opteren om te werken met thema’s of een combinatie van beiden. Als je werkt met thema’s, vb. het wetenschappelijk onderzoek, staan wij in voor de projectoproepen.

Een Fonds op Naam heeft een grote autonomie en flexibiliteit en is juridisch een onderdeel van de Stichting van Openbaar Nut. Elk Fonds op Naam heeft zijn eigen doelstelling(en), een eigen kapitaal en boekhouding en wordt geleid door een bestuurscomité.

De bezittingen van het Fonds op Naam kunnen zowel roerende als onroerende goederen bevatten, waarbij de inbreng kan gebeuren via een gift/schenking of via legaat. Het Fonds op Naam kan opgericht en actief worden tijdens het leven of kan klaargezet worden om geactiveerd te worden na overlijden.

Het Filantropisch Centrum Pelicano staat in voor de administratie, de uitvoering en de evaluatie van de projecten, alsook de controle op de bestedingen. Jaarlijks wordt er een verslag opgemaakt door het bestuurscomité. Uiteraard kan het Fonds op Naam bijzondere bepalingen bevatten, aangepast aan de noden van de oprichter(s).​​​​​​​

Vragen over een Fonds op Naam?

Nieuwsbrief: schrijf hier in